10 kiểu viết status dễ bị ghét trên Facebook

→ Bài Viết Đang Xem..
08/12/2014
Dưới đây là 10 kiểu viết status có thể khiến các bạn trong danh sách không thích (có thể là bị ghét nữa là khác).

Chắc là chẳng ai trong chúng ta muốn bị ghét đâu phải không nào? Vậy xin mời bạn cùng mình tham khảo để tránh nhé! ^^