Ảnh status tâm trạng lúc đêm khuya, cô đơn 1 mình

→ Bài Viết Đang Xem..
25/3/15
Tuyển chọn 1 số hình ảnh status hay thể hiện tâm trạng khi đêm về, lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ còn ta nơi đây vẫn thao thức không yên.

"Khuya rồi còn thức một mình, Lòng buồn cô quạnh tâm tình cùng ai. Gió lùa qua khóe mi cay, Đôi dòng lệ đẫm lăng dài trên môi. Sao lòng trống trãi đơn côi, Tìm vào góc nhỏ bồi hồi nhớ thương. Biết lòng còn mãi vấn vương, Nên đành chấp nhận đêm trường cô đơn"