Những status hay trả lời cho câu hỏi Tình Yêu là gì?

→ Bài Viết Đang Xem..
22/03/2015
Dưới đây là những status tình yêu hay nhằm trả lời cho câu hỏi "Tình Yêu là gì?" với nhiều góc độ nhìn nhận khác nhau.

"Tình yêu là tự nguyện trao nhau, Buồn vui sướng khổ một màu thủy chung. Bên nhau xây ước mộng cùng, Mặc cho thiên hạ kẻ khùng người điên. Tình yêu có lí lẽ riêng, Nào ai định nghĩa thiêng liêng lạ kì. Không thể so sánh phân bì, Cân đo đong đếm, chẳng gì đếm đong. Yêu là gạn đục khơi trong, Bất chấp tất cả một lòng vẫn yêu"