17/12/2014

Ảnh status hay, ý nghĩa về Nụ Cười

Tuyển chọn hình ảnh status về nụ cười với những câu nói hay, ý nghĩa và tâm trạng nhất.
Người xưa ví nụ cười như những thang thuốc bổ, chính vì vậy hãy cười mỗi ngày các bạn nhé. Và chúng ta cũng hiểu rằng đằng sau nụ cười không hẳn chỉ có niềm vui, mà đôi khi người ta cười chỉ để che đậy tâm trạng buồn, rối bời trong lòng.
Ảnh status hay, ý nghĩa về Nụ Cười

Câu nói hay về lợi ích của nụ cười


Ảnh status khuyên mọi người hãy cười mỗi ngày

Hình ảnh ý nghĩa về Nụ cười

Ảnh status hay, ý nghĩa về Nụ Cười


Hình ảnh cười nhưng tâm trạng buồn

Hình ảnh ý nghĩa với câu nói hay về nụ cười

anh stt y nghja ve nu cuoj


Hình ảnh ý nghĩa với câu nói hay về nụ cười trong cuộc sống
"Tôi đây vốn rất vui tươi, Cho nên chỉ muốn vui cười mãi thôi, Đời tôi dù có nổi trôi, Nhưng lòng không ngớt nụ cười trên môi. Dù ai đó có ghét tôi, Thì tôi vẫn mãi không nguôi nụ cười, Biết rằng cuộc sống chẳng tươi, Nhưng vẫn chấp nhận vì người đa mang. Để cho cuộc sống không tàn, Để cho hy vọng không tràn nước trôi, Để tôi vẫn mãi là tôi, Vì tôi luôn nở nụ cười trên môi" (Thuy Nguyen)

Previous Post
Next Post
NỘI DUNG PHÙ HỢP